Psychosomatyki chorób nerek

Nie zawsze przyczyną chorób jest fizjologia. Czasami etiologia choroby wynika z przyczyn psychologicznych.

Psychosomatyka wyjaśnia również ból lewej lub prawej nerki z problemami emocjonalnymi, podczas gdy choroby te mogą być dość poważne, nawet jeśli doświadczenia lub stresy, które wywołały rozwój dolegliwości, nie były bardzo znaczące.

Psychologiczne przyczyny choroby nerek u dorosłych i dzieci

Psychosomatics to odrębny obszar medycyny, który bada wpływ zewnętrznych i wewnętrznych czynników psychologicznych na organizm człowieka z punktu widzenia pojawienia się różnych chorób na podstawie psycho-emocjonalnej.

Zgodnie z jednym z głównych przepisów psychosomatycznych następujące stresujące sytuacje mogą wywołać rozwój takich chorób:

 • kłopoty w pracy;
 • niekorzystne środowisko domowe;
 • konflikty dzieci i rodziców;
 • stała presja psychiczna ze strony jednego z małżonków w rodzinie;
 • kompleksy, z których osoba nie jest w stanie się pozbyć;
 • W niektórych przypadkach choroby mogą wystąpić nie z powodu pewnych problemów psychologicznych, ale na tle niestabilnego środowiska emocjonalnego.

W tym przypadku psychosomatyka wyjaśnia różnice między patologiami lewej i prawej nerki.

Z punktu widzenia anatomii prawa nerka utrzymuje ciśnienie wewnętrzne w tych narządach i jest bardziej zaangażowana w procesy oczyszczania krwi. Pod tym względem naruszenia planu emocjonalnego, wpływające na wolę i pragnienia osoby, negatywnie wpływają na równowagę energetyczną, co prowadzi do pogorszenia prawej nerki.

Z kolei lewa nerka ma skłonność do wadliwego działania z problemami w zakresie uczuć i uczuć wewnętrznych.

Psychologiczne pochodzenie różnych patologii

Istnieją różne patologie nerek, które rozwijają się na tle pewnych stanów i zaburzeń emocjonalnych:

  Przyczyny kamicy moczowej i kolki nerkowej z punktu widzenia psychosomatów są wynikiem negatywnych doświadczeń w przeszłości, ale takie doświadczenia były wystarczająco silne, aby nie tylko zachować pamięć o sobie w teraźniejszości, ale także zakłócić funkcjonowanie narządów wewnętrznych.

Szczególnie podatne na takie choroby są nie tylko osoby, które doświadczyły poważnych problemów psycho-emocjonalnych, ale także osoby, które nie mogą pogodzić się z konsekwencjami wynikającymi z tego.

Jak rozpoznać objawy kamicy moczowej w naszym artykule.

Zapalenie nerek często występuje u osób zaangażowanych w niekochany biznes, niezależnie od tego, czy dana osoba jest świadoma tego problemu, czy nie.

„Afera niekochana” w tym przypadku może być zarówno aktywnością zawodową, jak i wypoczynkiem, która jest regularnie nakładana na osobę (typowym przykładem jest potrzeba, aby jej mąż uczestniczył w wydarzeniach w wolnym czasie, które jego żona lubi, ale powoduje w sobie negatywne emocje).

 • Zapalenie nerek jest charakterystyczną patologią dla ludzi, którzy nie wiedzą, jak przebaczyć innym za ich działania, a jeśli takie przebaczenie się wydarzy, nadal pozostaje negatywnym śladem w pamięci pacjenta.
 • Pojawienie się patologii układu naczyniowego nerek jest bezpośrednio związane z emocjonalnym składnikiem charakteru osoby.

  Jeśli ma łagodny charakter i jest z natury optymistą - naczynia będą w dobrej kondycji, a życzliwość i optymizm spłyną na miękkość i brak woli - wtedy naczynia takiej osoby będą elastyczne.

  Ale jest to lepsze niż bycie właścicielem twardego i ciężkiego temperamentu: w tym przypadku naczynia włosowate i naczynia krwionośne również stają się sztywne, aw anatomii, im twardsza jest tkanka, tym są bardziej kruche, aw odniesieniu do naczyń krwionośnych, oznacza to ryzyko uszkodzenia ścian naczyniowych za pomocą spadków ciśnienia.

  Rak nerek, a także innych narządów, jest konsekwencją występowania trudnych sytuacji życiowych, które nie dają osobie spokoju i ingerują w życie tak bardzo, że dalsze istnienie z takimi problemami wydaje się niemożliwe.

  Ponadto rak nerki jest bardziej podatny na pesymistyczne natury, które nie widzą i nie próbują patrzeć w świat zewnętrzny i same w sobie na dobre.

 • Twory torbielowe w nerkach są bezpośrednim przejawem wewnętrznych doświadczeń, których dana osoba z jakiegoś powodu nie może dzielić się z innymi, ale nie jest też w stanie pozbyć się takich emocji. Również pojawienie się torbieli w nerkach może być wynikiem tajnych wykroczeń, które powinny zostać wybaczone przez długi czas.
 • Nie można jednoznacznie stwierdzić, że wszystkie choroby nerek pochodzą z negatywnych emocji, ale wiedząc, z czym wiąże się pewna patologia, można zmienić swoje spojrzenie na życie, wywołując w ten sposób wewnętrzne mechanizmy regeneracji, a czasami działa to nawet lepiej niż tradycyjna terapia lekowa.

  Dlaczego nerki bolą?

  Pomimo faktu, że wpływ stanu psycho-emocjonalnego na zdrowie jest znany od czasów starożytnej Grecji, pojawił się jako odrębny kierunek medyczny mniej więcej na początku XIX wieku i jest uważany za stosunkowo „młody” kierunek.

  W rezultacie niemożliwe jest jednoznaczne zinterpretowanie niektórych przepisów i zasad psychosomatycznych, w których istnieje również wiele organów, których opinie i poglądy na temat stanu rzeczy mogą się różnić.

  Opinia dr Sinelnikova

  Dr V.V. Sinelnikov, który pracuje w tym kierunku od wielu lat, mówi: choroby nerek (zwłaszcza kamienie i piasek) są wynikiem gromadzenia negatywnych emocji (zranienia, gniewu, strachu, rozczarowania, zazdrości).

  Im więcej osób przekonuje się o prawidłowym zachowaniu podyktowanym takimi emocjami - tym bardziej postępuje choroba.

  Biorąc pod uwagę, że takie emocje są częścią programu samozniszczenia osoby i organizmu, nie jest zaskakujące, że na ich tle rozwijają się bolesne procesy (patrz tabela poniżej), przyspieszając ten ludzki cel (choć nieświadomie).

  Co ciekawe, według Sinelnikova nie tylko emocje samego człowieka, ale także innych ludzi, którzy czują zazdrość lub nienawiść do tej osoby, mogą negatywnie wpłynąć.

  Co mówi Louise Hay?

  Innym przedstawicielem kierunku psychosomatycznego jest amerykański psycholog Louise Hay. Jej zdaniem choroby zawsze wynikają przede wszystkim z czynników fizjologicznych, ale zaburzenia psychiczne i emocjonalne mogą przyspieszyć takie destrukcyjne procesy.

  Jeśli chodzi o nerki, według psychologa te zaburzenia psychiczne wywierają niszczący wpływ na te narządy:

  • częste popadanie w stan gniewu;
  • odrzucenie krytyki z boku (nawet jeśli jest obiektywne) i gniew, który pojawia się na tej podstawie;
  • słabe relacje z bliskimi powodującymi próchnicę;
  • silne rozczarowania;
  • poczucie wstydu i świadomość pewnych niepowodzeń (ludzie czasami noszą ze sobą takie emocje przez całe życie).

  Zgodnie z teorią Hej, pozbycie się patologii w takich przypadkach nie jest takie trudne: wystarczy rozpoznać istnienie problemu i go wyeliminować. To rozpoznanie jest konieczne, a nie definicja, ponieważ w większości przypadków osoba sama widzi problem, ale często można go rozwiązać tylko z pomocą psychologów.

  Jak uniknąć problemów?

  Zgodnie z zasadami psychosomatycznymi leczenie farmakologiczne nie jest obowiązkowe, aby wyeliminować problem z nerkami. Po pierwsze, osoba musi zidentyfikować swoje problemy psychiczne i jednocześnie spróbować pozbyć się negatywnych emocji.

  Często wymaga to ponownej oceny ich priorytetów życiowych, a czasem całkowitej reorganizacji ich pomysłów na życie. Można to osiągnąć albo poprzez pracę z psychologami, albo w procesie praktykowania medytacji, arteterapii lub po prostu ulubionym hobby.

  Pomimo tego, że takie podejście czasami działa, nie powinniśmy zapominać, że problemy z nerkami to przede wszystkim patologie fizjologiczne, które wymagają leczenia lub operacji.

  Podział priorytetów wyłącznie na rzecz praktyk psychosomatycznych, pomijając metody tradycyjnej medycyny, może prowadzić do negatywnych komplikacji, aw najgorszym przypadku do śmierci.

  Jak wyleczyć się z chorób psychosomatycznych powie Louise Hey w teledysku:

  Psychosomatyki choroby nerek

  Dziś świat nadal odmładza i zwiększa częstość występowania wielu chorób nerek. Wraz z tradycyjnymi przyczynami patologii, opisanymi w podręcznikach medycznych, nie ma takich oczywistych, ale nie mniej istotnych czynników. Czy istnieje psychosomatyczna nerka i jakie cechy osobowości mogą prowadzić do problemów zdrowotnych: zrozumiemy.

  Psychosomatyka: fakty naukowe i opinia lekarzy

  Tak więc choroby psychosomatyczne nazywane są patologiami, których główną przyczyną nie są czynniki fizyczne, ale czynniki psychologiczne. Uważa się, że przedłużający się stres, depresja, uraza i smutek, które człowiek ukrywa głęboko w środku, „zatruwają” ciało i przekształcają się w całkiem prawdziwą chorobę. Innymi słowy, psychosomatyka zajmuje się badaniem negatywnych emocji, z którymi człowiek nie może sobie poradzić.

  Nerki są sparowanym organem o złożonej strukturze funkcjonalnej i dużej liczbie wykonywanych funkcji. Najmniejsza patologia w nich prowadzi do rażących naruszeń pracy całego organizmu. Jakie są psychosomatyczne przyczyny choroby nerek?

  Liz Burbo, ekspertka w dziedzinie psychologii i psychosomatyki, twierdzi, że przerwy w funkcjonowaniu narządów moczowych mogą być związane z:

  • zaburzenia emocjonalne w tle - zwiększona podatność i wrażliwość pacjenta, blokowanie gniewu, smutku, urazy i innych negatywnych emocji;
  • niezadowolenie z własnego życia - osoba nie jest zadowolona ze swojej wybranej specjalności, pracy niekochanej, małżonka;
  • nieuzasadnione nadzieje, że pacjent kładzie się na innych.

  Słynny ezoteryczny i pisarz Louise Hey kojarzy również patologię nerek z brakiem równowagi między emocjami a kontrolą. W swojej książce można znaleźć wzmiankę o następujących możliwych przyczynach chorób narządów moczowych:

  • niemożność postrzegania krytyki;
  • opóźnione frustracje;
  • znosić wstyd;
  • niechęć wobec rodziców;
  • starannie stłumiony gniew.

  Według psychologów B. Bagińskiego i Sh. Shalila, psychosomatyczne choroby nerek znajdują odzwierciedlenie w relacji pacjenta z jego partnerem. Zgodnie z tą hipotezą, problemy z układem moczowym powstają z rosnącym poczuciem głębokiego niezadowolenia z ukochaną. Na przykład kamienie nerkowe są wynikiem niewypowiedzianej agresji, a infekcja jest chęcią przeniesienia odpowiedzialności na kogoś innego.

  W pracach Olega Torsunowa prześledzono wpływ aktywności umysłowej na pracę nerek. Lekarz uważa, że ​​porażka prawej nerki może być spowodowana problemami z ludzkimi cechami wolicjonalnymi, a lewica - negatywnymi myślami i emocjami.

  Większość naukowców zgadza się w jednym: stan nerek, podobnie jak innych organów wewnętrznych, zależy od cech osobowości osoby. Cechy zwiększające ryzyko rozwoju choroby obejmują:

  1. Zdolność do komplikowania spraw. „Nie szukamy łatwych sposobów” to prawdziwe motto pacjentów z nerkami.
  2. Ograniczenie emocjonalne, zwyczaj trzymania wszystkiego dla siebie.
  3. Zamknięcie.
  4. Nieufność wobec innych, niemożność znalezienia wspólnego języka z nimi.

  Psychologiczne przyczyny wspólnej choroby nerek

  Podobnie jak oficjalna medycyna, psychosomatyka łączy każdą konkretną chorobę z konkretną przyczyną. Rozważ cechy psychologicznej patogenezy rozwoju najczęstszych patologii nerek.

  Pyelonephritis Według badań psychologicznych odmiedniczkowe zapalenie nerek rozwija się u pacjentów niezadowolonych z wykonywanej pracy. Powoduje to wiele negatywnych emocji: strach, zaprzeczenie, a nawet obrzydzenie. W przyszłości negatywne doświadczenia mogą doprowadzić do całkowitego zniszczenia miedniczki nerkowej. Na poziomie psychosomatycznym można to porównać do pucharu cierpliwości. Kamica moczowa Kamienie to agresja lub inne negatywne emocje, które nie zostały rozwiązane. Według innej wersji ICD wiąże się z długotrwałym stresem - sytuacją, która powoduje negatywne wrażenia pacjenta, ale wciąż doświadcza go w podświadomości, nie mając siły, by uwolnić swój umysł. Patologia naczyń nerkowych Niewystarczający dopływ krwi do narządów moczowych zwykle rozwija się na tle długotrwałej depresji. Zakażenia układu moczowego Zapalenie moczowodów, według badań przeprowadzonych przez psychologów, jest wynikiem niezdolności osoby do wybaczenia. Stare pretensje zwiększają ton tkanki nerkowej i powodują dodatkowe obciążenie moczowodów.

  Jak leczyć nerkę bez leków

  Jeśli psychosomatyka jest główną przyczyną choroby nerek, podejścia do jej leczenia będą się znacznie różnić od tradycyjnych. Ważne jest, aby zidentyfikować przyczynę patologii - negatywne emocje i doświadczenia, których dana osoba może nawet nie być w pełni świadoma. Nie każdy jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z tym zadaniem, więc na tym etapie może być potrzebna pomoc wykwalifikowanego psychologa.

  Po ustaleniu przyczyny choroby rozpoczyna się etap psychokorekcji: ważne jest, aby przejść przez wszystkie negatywne emocje, wyrzucić je i naprawdę pozwolić im odejść. Pamiętajcie, że gniew i uraza niszczą przede wszystkim ich nosiciela, a twórcy emocji są miłością życia i przebaczeniem.

  Osobiste cechy, które powinna posiadać osoba ze zdrowymi nerkami, nazywa się:

  • prostota;
  • otwartość;
  • możliwość odwołania;
  • pacyfikacja;
  • zadowolenie;
  • akceptacja;
  • zaufanie.

  Zdaniem ekspertów, im bardziej wyraźny jest proces patologiczny w nerkach, tym bardziej musi stać się osoba zdecydowana. Ważne jest, aby osiągnąć równowagę między sferą fizyczną i emocjonalną własnego życia, ponieważ główną przyczyną choroby jest brak równowagi. Z pomocą psychoterapii pacjenci osiągają harmonię i satysfakcję z życia, a następnie stabilną remisję istniejących chorób układu moczowego.

  Główną różnicą chorób psychosomatycznych jest brak odpowiedzi nawet na prawidłowo wybraną „standardową” terapię. Pacjent przyjmujący tabletki przepisane przez lekarza robi się trochę lepiej, ale nie ma potrzeby mówić o pełnym wyzdrowieniu. Dlatego, jeśli leczenie lekami przeciw chorobie nerek nie pomaga, może być konieczne skonsultowanie się z psychologiem / psychoterapeutą. Tylko poprzez zrozumienie siebie możesz pozbyć się psychosomatycznych problemów zdrowotnych.

  PSYCHOSOMATYKA CHORÓB NEREK

  JAK pozbyć się choroby nerek, psychosomatycznych przyczyn choroby nerek, dlaczego nerki nie działają prawidłowo. Problemy z nerkami są związane z tym, że trzymamy się starych lub negatywnych emocji, których nie dajemy świadomego wyjścia. Nerki są również związane ze strachem, jak widać na przykładzie adrenaliny wytwarzanej w ekstremalnych sytuacjach.

  Nerki wydalają toksyczne produkty przemiany materii przez mocz, oczyszczając nas z negatywnych emocji. Dlatego problemy z nerkami są związane z faktem, że trzymamy się starych lub negatywnych emocji, których nie dajemy świadomego wyjścia. Nerki są również związane ze strachem, jak widać na przykładzie adrenaliny, która powstaje w ekstremalnych sytuacjach. Zazwyczaj nerki uwalniają nas od strachu przez mocz, utrzymując równowagę. Osłabienie lub zaburzona czynność nerek wskazuje na niewyrażony lub nierozpoznawalny strach, który narasta w nas.

  Psychosomatyka chorób nerek: potępienie, uraza i frustracja żyją w nerkach

  Kamienie nerkowe odpowiadają:

  • do wszystkich naszych nieodebranych łez,
  • obawy
  • smutek, który jest w nas utrwalony, lub jest ucieleśnieniem starych problemów, z którymi się nie rozstaliśmy, ale nadal je trzymamy. Wyzwolenie od nich oznacza przejście na nowy poziom bytu.

  Debby Shapiro

  Krytyczny stosunek do życia, frustracja, niezadowolenie z siebie.

  Louise L. Hay

  Nerki to narządy, których zadaniem jest eliminacja produktów końcowych metabolizmu (mocz, kwas moczowy, pigmenty żółciowe itp.) Z organizmu i aktywne uczestnictwo w usuwaniu obcych związków z organizmu (w szczególności leków i substancji toksycznych).

  Szklanki P odgrywają główną rolę w utrzymywaniu objętości i ciśnienia osmotycznego płynów ustrojowych człowieka. Nerki mają bardzo złożoną strukturę, dlatego wiąże się z nimi wiele problemów o różnym charakterze.

  Ponieważ nerki wspierają objętość i ciśnienie płynów w ludzkim ciele, problemy z nimi wskazują na brak równowagi emocjonalnej. Osoba ta wykazuje brak rozwagi lub niezdolności do podejmowania decyzji, spełniając jednocześnie swoje potrzeby. Z reguły jest bardzo emocjonalną osobą, która martwi się zbytnio o innych.

  Zaburzenia czynności nerek wskazują również, że osoba czuje się niedostatecznie zdolna lub nawet bezsilna w swojej dziedzinie pracy lub w relacjach z inną osobą.

  W trudnych sytuacjach często odczuwa niesprawiedliwość tego, co się dzieje. Może to być również osoba, która jest pod zbyt dużym wpływem innych i stara się pomóc tym ludziom zaniedbywać własne interesy. Nie jest w stanie zrozumieć, co jest dla niego dobre, a co złe.

  Jest skłonny idealizować sytuacje i ludzi, dlatego jest bardzo rozczarowany, gdy jego oczekiwania nie są spełnione. W razie niepowodzenia jest skłonny krytykować sytuacje i innych ludzi, oskarżając ich o niesprawiedliwość. Życie takiej osoby bardzo rzadko rozwija się bezpiecznie, ponieważ pokłada zbyt duże nadzieje w innych ludziach.

  Im poważniejszy problem z nerkami, tym szybciej i bardziej zdecydowanie musisz działać. Twoje ciało chce pomóc ci odzyskać kontakt z twoją wewnętrzną siłą i mówi, że poradzisz sobie z trudnymi sytuacjami tak dobrze, jak z innymi ludźmi. Biorąc pod uwagę, że życie jest niesprawiedliwe, nie pozwalasz manifestować swojej wewnętrznej siły. Wydajesz za dużo energii porównując siebie do innych i krytykując.

  Źle używasz swojej wrażliwości; Aktywna aktywność umysłowa sprawia, że ​​odczuwasz wiele emocji, pozbawiasz równowagę psychiczną i roztropność, które są tak niezbędne w trudnych sytuacjach.

  Naucz się widzieć ludzi takimi, jacy są, bez tworzenia idealnych obrazów w swojej wyobraźni. Im niższe są twoje oczekiwania, tym rzadziej będziesz miał poczucie niesprawiedliwości.

  Liz Burbo

  Symbolizują zdolność pozbycia się tego, co może „zatruć” nasze życie. Nerki oczyszczają krew z toksyn.

  Sinelnikov Valery Vladimirovich

  Choroba nerek

  Połączenie emocji, takich jak

  • krytyka i potępienie
  • gniew i gniew
  • niechęć i nienawiść z wielkim rozczarowaniem i poczuciem porażki.

  Wydaje się takim ludziom, że są wiecznymi przegranymi i robią wszystko źle. Często czują wstyd.

  Strach przed przyszłością, ich sytuacja finansowa, przygnębienie i niechęć do życia na tym świecie zawsze odbijają się w nerkach.

  „Twoja choroba jest rezultatem tego, że nie chcesz żyć na tym świecie” - mówię pacjentce, bardzo młodej dziewczynie cierpiącej na jadeit. Masz w swoim podświadomości ogromny program samozniszczenia.

  „Wiesz - mówi dziewczyna - kiedy byłem bardzo młody, moja babcia zachorowała”. Poprosiłem więc Boga, aby wziął część mojego życia i przekazał je mojej babci, abyśmy razem umarli. Było więcej chwil. Ale gdzie to jest ode mnie?

  - Twój program samozniszczenia jest związany z zachowaniem twojej matki podczas ciąży. Przez długi czas nie chciała mieć dzieci, ale kiedy zaszła w ciążę, nadal rezygnowała i rodziła. A niechęć do posiadania dziecka to już życzenie duszy przyszłego dziecka śmierci. Ponadto ma silną zniewagę do życia. Dała ci to wszystko w formie potężnego programu samozniszczenia. I to dotknęło twoich nerek.

  Jeden mężczyzna miał pourazową chorobę prawej nerki i wątroby. Okresowo występował ból, krwawienie nerkowe. Przyczyną choroby - silna niechęć, nienawiść i zemsta na bracie. Nawet chciała go zabić. Ale ponieważ jest to brat, taki program chce, aby umarł bardzo szybko wrócił do niego i dosłownie „uderzył” w prawą nerkę i wątrobę.

  Aby nerki zawsze były zdrowe, potrzebujesz:

  • podążaj za czystością swoich myśli.
  • Wyeliminuj gniew ze swojego życia.
  • Przestań czuć się ofiarą.

  Kamienie nerkowe

  Kamienie nerkowe są zmaterializowanymi agresywnymi emocjami, które człowiek tłumił i gromadził przez lata.

  To są skrzepy:

  cofnąć gniew,

  obawy

  uczucie frustracji i porażki.

  Nieprzyjemne pozostałości z niektórych wydarzeń.

  A kolka nerkowa jest podrażnieniem, niecierpliwością i niezadowoleniem wobec osób wokół ciebie, które osiągnęły swój szczyt.


  „Doktorze, to, co mi mówisz, jest nonsensem”. Kamienie nie mogą rosnąć z moich myśli i emocji.

  Mam starca siedzącego w recepcji. Przyszedł do mnie z różdżką, ponieważ nie mógł się swobodnie poruszać z powodu silnego bólu w lewej pachwinie. Rok temu znaleziono duży kamień w lewej nerce. Lekarze zaoferowali operację.

  „Myślę - kontynuował z irytacją - że wyrosły ze złej wody i niezdrowej diety”. Opowiadasz mi o myślach o bajce.

  Przez całą naszą godzinną rozmowę nie pozwolił mi otworzyć ust. Dosłownie gotował się ze złości. Ze złością argumentował mi, jak ciężkie jest życie, jak zły jest rząd, jakie dranie ci urzędnicy otrzymują wynagrodzenie na czas, ale nie płacili mu przez trzy miesiące, jak ciężko jest mu opiekować się chorą żoną.

  Tego dnia zdałem sobie sprawę, że nie wszyscy są gotowi przyjąć nowe informacje. Prawdopodobnie konieczne było rozpoczęcie leczenia ziołami i homeopatią, a następnie stopniowe wprowadzanie nowych myśli, z pominięciem świadomości.

  Zapalenie dróg moczowych, zapalenie cewki moczowej, zapalenie pęcherza moczowego

  Podrażnienie i gniew dla płci przeciwnej lub partnera seksualnego prowadzą do zapalenia dróg moczowych.

  Jeden z moich pacjentów skarżył się, że ma częste stany zapalne pęcherza.

  - Wiesz - mówi mi - gdy tylko ostudzę nogi, skurcze pojawiają się natychmiast po oddaniu moczu. Nawet z ciągnącymi się jajnikami.
  Jak się dowiedzieliśmy, przyczyną przewlekłego zapalenia pęcherza jest jej podrażnienie związane z zachowaniem męża.

  - Nigdy o tym nie myślałem, zastanawia się kobieta. Ale wydaje się, że to prawda.

  Skoro tylko kłócimy się z jej mężem - tak natychmiast zaostrzamy. A choroba zaczęła się po ślubie. A wcześniej byłem całkowicie zdrowy.

  Zauważyłem również, że lęk i lęk mogą również wpływać na rozwój chorób układu moczowego. opublikowane przez econet.ru

  Masz pytania - zapytaj je tutaj.

  Psychosomatyka nerek

  Nie zawsze przyczyną chorób jest fizjologia. Czasami etiologia choroby wynika z przyczyn psychologicznych.

  Psychosomatyka wyjaśnia również ból lewej lub prawej nerki z problemami emocjonalnymi, podczas gdy choroby te mogą być dość poważne, nawet jeśli doświadczenia lub stresy, które wywołały rozwój dolegliwości, nie były bardzo znaczące.

  Psychologiczne przyczyny choroby nerek u dorosłych i dzieci

  Psychosomatics to odrębny obszar medycyny, który bada wpływ zewnętrznych i wewnętrznych czynników psychologicznych na organizm człowieka z punktu widzenia pojawienia się różnych chorób na podstawie psycho-emocjonalnej.

  Zgodnie z jednym z głównych przepisów psychosomatycznych następujące stresujące sytuacje mogą wywołać rozwój takich chorób:

  • kłopoty w pracy;
  • niekorzystne środowisko domowe;
  • konflikty dzieci i rodziców;
  • stała presja psychiczna ze strony jednego z małżonków w rodzinie;
  • kompleksy, z których osoba nie jest w stanie się pozbyć;
  • W niektórych przypadkach choroby mogą wystąpić nie z powodu pewnych problemów psychologicznych, ale na tle niestabilnego środowiska emocjonalnego.

  W tym przypadku psychosomatyka wyjaśnia różnice między patologiami lewej i prawej nerki.

  Z punktu widzenia anatomii prawa nerka utrzymuje ciśnienie wewnętrzne w tych narządach i jest bardziej zaangażowana w procesy oczyszczania krwi. Pod tym względem naruszenia planu emocjonalnego, wpływające na wolę i pragnienia osoby, negatywnie wpływają na równowagę energetyczną, co prowadzi do pogorszenia prawej nerki.

  Z kolei lewa nerka ma skłonność do wadliwego działania z problemami w zakresie uczuć i uczuć wewnętrznych.

  Psychologiczne pochodzenie różnych patologii

  Istnieją różne patologie nerek, które rozwijają się na tle pewnych stanów i zaburzeń emocjonalnych:

  1. Przyczyny kamicy moczowej i kolki nerkowej z punktu widzenia psychosomatów są wynikiem negatywnych doświadczeń w przeszłości, ale takie doświadczenia były wystarczająco silne, aby nie tylko zachować pamięć o sobie w teraźniejszości, ale także zakłócić funkcjonowanie narządów wewnętrznych.

  Szczególnie podatne na takie choroby są nie tylko osoby, które doświadczyły poważnych problemów psycho-emocjonalnych, ale także osoby, które nie mogą pogodzić się z konsekwencjami wynikającymi z tego.

  Jak rozpoznać objawy kamicy moczowej w naszym artykule.

  Zapalenie nerek często występuje u osób zaangażowanych w niekochany biznes, niezależnie od tego, czy dana osoba jest świadoma tego problemu, czy nie.

  „Afera niekochana” w tym przypadku może być zarówno aktywnością zawodową, jak i wypoczynkiem, która jest regularnie nakładana na osobę (typowym przykładem jest potrzeba, aby jej mąż uczestniczył w wydarzeniach w wolnym czasie, które jego żona lubi, ale powoduje w sobie negatywne emocje).

 • Zapalenie nerek jest charakterystyczną patologią dla ludzi, którzy nie wiedzą, jak przebaczyć innym za ich działania, a jeśli takie przebaczenie się wydarzy, nadal pozostaje negatywnym śladem w pamięci pacjenta.
 • Pojawienie się patologii układu naczyniowego nerek jest bezpośrednio związane z emocjonalnym składnikiem charakteru osoby.

  Jeśli ma łagodny charakter i jest z natury optymistą - naczynia będą w dobrej kondycji, a życzliwość i optymizm spłyną na miękkość i brak woli - wtedy naczynia takiej osoby będą elastyczne.

  Ale jest to lepsze niż bycie właścicielem twardego i ciężkiego temperamentu: w tym przypadku naczynia włosowate i naczynia krwionośne również stają się sztywne, aw anatomii, im twardsza jest tkanka, tym są bardziej kruche, aw odniesieniu do naczyń krwionośnych, oznacza to ryzyko uszkodzenia ścian naczyniowych za pomocą spadków ciśnienia.

  Rak nerek, a także innych narządów, jest konsekwencją występowania trudnych sytuacji życiowych, które nie dają osobie spokoju i ingerują w życie tak bardzo, że dalsze istnienie z takimi problemami wydaje się niemożliwe.

  Ponadto rak nerki jest bardziej podatny na pesymistyczne natury, które nie widzą i nie próbują patrzeć w świat zewnętrzny i same w sobie na dobre.

 • Twory torbielowe w nerkach są bezpośrednim przejawem wewnętrznych doświadczeń, których dana osoba z jakiegoś powodu nie może dzielić się z innymi, ale nie jest też w stanie pozbyć się takich emocji. Również pojawienie się torbieli w nerkach może być wynikiem tajnych wykroczeń, które powinny zostać wybaczone przez długi czas.
 • Nie można jednoznacznie stwierdzić, że wszystkie choroby nerek pochodzą z negatywnych emocji, ale wiedząc, z czym wiąże się pewna patologia, można zmienić swoje spojrzenie na życie, wywołując w ten sposób wewnętrzne mechanizmy regeneracji, a czasami działa to nawet lepiej niż tradycyjna terapia lekowa.

  Dlaczego nerki bolą?

  Pomimo faktu, że wpływ stanu psycho-emocjonalnego na zdrowie jest znany od czasów starożytnej Grecji, pojawił się jako odrębny kierunek medyczny mniej więcej na początku XIX wieku i jest uważany za stosunkowo „młody” kierunek.

  W rezultacie niemożliwe jest jednoznaczne zinterpretowanie niektórych przepisów i zasad psychosomatycznych, w których istnieje również wiele organów, których opinie i poglądy na temat stanu rzeczy mogą się różnić.

  Opinia dr Sinelnikova

  Dr V.V. Sinelnikov, który pracuje w tym kierunku od wielu lat, mówi: choroby nerek (zwłaszcza kamienie i piasek) są wynikiem gromadzenia negatywnych emocji (zranienia, gniewu, strachu, rozczarowania, zazdrości).

  Im więcej osób przekonuje się o prawidłowym zachowaniu podyktowanym takimi emocjami - tym bardziej postępuje choroba.

  Biorąc pod uwagę, że takie emocje są częścią programu samozniszczenia osoby i organizmu, nie jest zaskakujące, że na ich tle rozwijają się bolesne procesy (patrz tabela poniżej), przyspieszając ten ludzki cel (choć nieświadomie).

  Co ciekawe, według Sinelnikova nie tylko emocje samego człowieka, ale także innych ludzi, którzy czują zazdrość lub nienawiść do tej osoby, mogą negatywnie wpłynąć.

  Co mówi Louise Hay?

  Innym przedstawicielem kierunku psychosomatycznego jest amerykański psycholog Louise Hay. Jej zdaniem choroby zawsze wynikają przede wszystkim z czynników fizjologicznych, ale zaburzenia psychiczne i emocjonalne mogą przyspieszyć takie destrukcyjne procesy.

  Jeśli chodzi o nerki, według psychologa te zaburzenia psychiczne wywierają niszczący wpływ na te narządy:

  • częste popadanie w stan gniewu;
  • odrzucenie krytyki z boku (nawet jeśli jest obiektywne) i gniew, który pojawia się na tej podstawie;
  • słabe relacje z bliskimi powodującymi próchnicę;
  • silne rozczarowania;
  • poczucie wstydu i świadomość pewnych niepowodzeń (ludzie czasami noszą ze sobą takie emocje przez całe życie).

  Zgodnie z teorią Hej, pozbycie się patologii w takich przypadkach nie jest takie trudne: wystarczy rozpoznać istnienie problemu i go wyeliminować. To rozpoznanie jest konieczne, a nie definicja, ponieważ w większości przypadków osoba sama widzi problem, ale często można go rozwiązać tylko z pomocą psychologów.

  Jak uniknąć problemów?

  Zgodnie z zasadami psychosomatycznymi leczenie farmakologiczne nie jest obowiązkowe, aby wyeliminować problem z nerkami. Po pierwsze, osoba musi zidentyfikować swoje problemy psychiczne i jednocześnie spróbować pozbyć się negatywnych emocji.

  Często wymaga to ponownej oceny ich priorytetów życiowych, a czasem całkowitej reorganizacji ich pomysłów na życie. Można to osiągnąć albo poprzez pracę z psychologami, albo w procesie praktykowania medytacji, arteterapii lub po prostu ulubionym hobby.

  Pomimo tego, że takie podejście czasami działa, nie powinniśmy zapominać, że problemy z nerkami to przede wszystkim patologie fizjologiczne, które wymagają leczenia lub operacji.

  Podział priorytetów wyłącznie na rzecz praktyk psychosomatycznych, pomijając metody tradycyjnej medycyny, może prowadzić do negatywnych komplikacji, aw najgorszym przypadku do śmierci.

  Jak wyleczyć się z chorób psychosomatycznych powie Louise Hey w teledysku:

  Dziś świat nadal odmładza i zwiększa częstość występowania wielu chorób nerek. Wraz z tradycyjnymi przyczynami patologii, opisanymi w podręcznikach medycznych, nie ma takich oczywistych, ale nie mniej istotnych czynników. Czy istnieje psychosomatyczna nerka i jakie cechy osobowości mogą prowadzić do problemów zdrowotnych: zrozumiemy.

  Psychosomatyka: fakty naukowe i opinia lekarzy

  Tak więc choroby psychosomatyczne nazywane są patologiami, których główną przyczyną nie są czynniki fizyczne, ale czynniki psychologiczne. Uważa się, że przedłużający się stres, depresja, uraza i smutek, które człowiek ukrywa głęboko w środku, „zatruwają” ciało i przekształcają się w całkiem prawdziwą chorobę. Innymi słowy, psychosomatyka zajmuje się badaniem negatywnych emocji, z którymi człowiek nie może sobie poradzić.

  Nerki są sparowanym organem o złożonej strukturze funkcjonalnej i dużej liczbie wykonywanych funkcji. Najmniejsza patologia w nich prowadzi do rażących naruszeń pracy całego organizmu. Jakie są psychosomatyczne przyczyny choroby nerek?

  Liz Burbo, ekspertka w dziedzinie psychologii i psychosomatyki, twierdzi, że przerwy w funkcjonowaniu narządów moczowych mogą być związane z:

  • zaburzenia emocjonalne w tle - zwiększona podatność i wrażliwość pacjenta, blokowanie gniewu, smutku, urazy i innych negatywnych emocji;
  • niezadowolenie z własnego życia - osoba nie jest zadowolona ze swojej wybranej specjalności, pracy niekochanej, małżonka;
  • nieuzasadnione nadzieje, że pacjent kładzie się na innych.

  Słynny ezoteryczny i pisarz Louise Hey kojarzy również patologię nerek z brakiem równowagi między emocjami a kontrolą. W swojej książce można znaleźć wzmiankę o następujących możliwych przyczynach chorób narządów moczowych:

  • niemożność postrzegania krytyki;
  • opóźnione frustracje;
  • znosić wstyd;
  • niechęć wobec rodziców;
  • starannie stłumiony gniew.

  Według psychologów B. Bagińskiego i Sh. Shalila, psychosomatyczne choroby nerek znajdują odzwierciedlenie w relacji pacjenta z jego partnerem. Zgodnie z tą hipotezą, problemy z układem moczowym powstają z rosnącym poczuciem głębokiego niezadowolenia z ukochaną. Na przykład kamienie nerkowe są wynikiem niewypowiedzianej agresji, a infekcja jest chęcią przeniesienia odpowiedzialności na kogoś innego.

  W pracach Olega Torsunowa prześledzono wpływ aktywności umysłowej na pracę nerek. Lekarz uważa, że ​​porażka prawej nerki może być spowodowana problemami z ludzkimi cechami wolicjonalnymi, a lewica - negatywnymi myślami i emocjami.

  Większość naukowców zgadza się w jednym: stan nerek, podobnie jak innych organów wewnętrznych, zależy od cech osobowości osoby. Cechy zwiększające ryzyko rozwoju choroby obejmują:

  1. Zdolność do komplikowania spraw. „Nie szukamy łatwych sposobów” to prawdziwe motto pacjentów z nerkami.
  2. Ograniczenie emocjonalne, zwyczaj trzymania wszystkiego dla siebie.
  3. Zamknięcie.
  4. Nieufność wobec innych, niemożność znalezienia wspólnego języka z nimi.

  Psychologiczne przyczyny wspólnej choroby nerek

  Podobnie jak oficjalna medycyna, psychosomatyka łączy każdą konkretną chorobę z konkretną przyczyną. Rozważ cechy psychologicznej patogenezy rozwoju najczęstszych patologii nerek.

  Pyelonephritis Według badań psychologicznych odmiedniczkowe zapalenie nerek rozwija się u pacjentów niezadowolonych z wykonywanej pracy. Powoduje to wiele negatywnych emocji: strach, zaprzeczenie, a nawet obrzydzenie. W przyszłości negatywne doświadczenia mogą doprowadzić do całkowitego zniszczenia miedniczki nerkowej. Na poziomie psychosomatycznym można to porównać do pucharu cierpliwości. Kamica moczowa Kamienie to agresja lub inne negatywne emocje, które nie zostały rozwiązane. Według innej wersji ICD wiąże się z długotrwałym stresem - sytuacją, która powoduje negatywne wrażenia pacjenta, ale wciąż doświadcza go w podświadomości, nie mając siły, by uwolnić swój umysł. Patologia naczyń nerkowych Niewystarczający dopływ krwi do narządów moczowych zwykle rozwija się na tle długotrwałej depresji. Zakażenia układu moczowego Zapalenie moczowodów, według badań przeprowadzonych przez psychologów, jest wynikiem niezdolności osoby do wybaczenia. Stare pretensje zwiększają ton tkanki nerkowej i powodują dodatkowe obciążenie moczowodów.

  Jak leczyć nerkę bez leków

  Jeśli psychosomatyka jest główną przyczyną choroby nerek, podejścia do jej leczenia będą się znacznie różnić od tradycyjnych. Ważne jest, aby zidentyfikować przyczynę patologii - negatywne emocje i doświadczenia, których dana osoba może nawet nie być w pełni świadoma. Nie każdy jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z tym zadaniem, więc na tym etapie może być potrzebna pomoc wykwalifikowanego psychologa.

  Po ustaleniu przyczyny choroby rozpoczyna się etap psychokorekcji: ważne jest, aby przejść przez wszystkie negatywne emocje, wyrzucić je i naprawdę pozwolić im odejść. Pamiętajcie, że gniew i uraza niszczą przede wszystkim ich nosiciela, a twórcy emocji są miłością życia i przebaczeniem.

  Osobiste cechy, które powinna posiadać osoba ze zdrowymi nerkami, nazywa się:

  • prostota;
  • otwartość;
  • możliwość odwołania;
  • pacyfikacja;
  • zadowolenie;
  • akceptacja;
  • zaufanie.

  Zdaniem ekspertów, im bardziej wyraźny jest proces patologiczny w nerkach, tym bardziej musi stać się osoba zdecydowana. Ważne jest, aby osiągnąć równowagę między sferą fizyczną i emocjonalną własnego życia, ponieważ główną przyczyną choroby jest brak równowagi. Z pomocą psychoterapii pacjenci osiągają harmonię i satysfakcję z życia, a następnie stabilną remisję istniejących chorób układu moczowego.

  Główną różnicą chorób psychosomatycznych jest brak odpowiedzi nawet na prawidłowo wybraną „standardową” terapię. Pacjent przyjmujący tabletki przepisane przez lekarza robi się trochę lepiej, ale nie ma potrzeby mówić o pełnym wyzdrowieniu. Dlatego, jeśli leczenie lekami przeciw chorobie nerek nie pomaga, może być konieczne skonsultowanie się z psychologiem / psychoterapeutą. Tylko poprzez zrozumienie siebie możesz pozbyć się psychosomatycznych problemów zdrowotnych.

  Zostaw komentarz 10 663

  Do tej pory częstość występowania chorób nerek znacznie wzrosła. Lekarze w większości zwracają uwagę na psychosomatyczne przyczyny takich statystyk. Medycyna psychosomatyczna (psychosomatyczna) ma na celu badanie rozwoju chorób pod wpływem okoliczności psychologicznych, ale ich uwaga skupiona jest na ciele (soma). To jest, gdy narządy są obolałe z powodu negatywnej energii w ciele. Identyfikując przyczyny o charakterze psychosomatycznym, terapia lekowa nie pomoże. Poprawi to tylko na pewien okres, ale nie złagodzi choroby. W takich przypadkach leczenie powinno być skierowane nie na poziomie fizycznym, ale na podświadomość. To pomaga psychologii. Lekarstwo na chorobę pojawia się podczas rozwiązywania problemów psychologicznych danej osoby.

  Psychosomatyki chorób nerek

  Ciało ma dwa narządy nerkowe. Są zlokalizowane po prawej i lewej stronie ludzkiego kręgosłupa. Należy zwrócić uwagę na to, która konkretna nerka powoduje ból. Dyskomfort lewego narządu zależy od emocjonalnego składnika osoby i natury jego myśli, a poczucie dyskomfortu właściwego organu jest sprowokowane przez pragnienie i wolicjonalną sferę. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę tylne umiejscowienie nerek - wskazuje to na tendencję do chorób ciała podczas zapętlania lęków przed podświadomością. Choroby psychosomatyczne narządów nerkowych zaczynają się od kompleksów i bliskości u ludzi. Specjaliści medycyny psychosomatycznej twierdzą, że najmniejsze zmiany sensoryczne w nerkach wskazują na niestabilną równowagę emocjonalną, emocjonalną blokadę osoby. Wskazuje to również na zły kierunek ścieżki życia pacjenta. Ludzie otwarci, towarzyscy i prości nie znają problemów z nerkami psychosomatycznymi. Rozważmy bardziej szczegółowo przyczyny niektórych chorób nerek:

  • Odmiedniczkowe zapalenie nerek. Przeważnie ludzie, którzy angażują się w niekochany romans i idą do pracy z odwróconym uczuciem, cierpią. Na te czynniki może również wpływać choroba wraz ze zniszczeniem miedniczki nerkowej.
  • Choroba z tworzeniem kamieni. Choroba rozwija się na podstawie negatywnych emocji w przeszłości, które pozostawiły znaczący ślad na podświadomości. Często ludzie nie zapominają o przeszłych wydarzeniach, co jest czynnikiem tworzącym kamień.
  • Zubożenie narządów nerkowych. Choroba charakteryzuje się przedłużonym stanem depresyjnym u ludzi.
  • Choroby związane z zapaleniem moczowodów. Z zastrzeżeniem tych, którzy nie mogą wybaczyć. Stały stres w nerkach jest przenoszony na moczowody.

  Powrót do spisu treści

  Główne cechy charakteru, które wpływają na narządy nerek

  Psychosomatyka chorób nerek

  Cechy charakteru wpływające na choroby tkanek nerek:

  • Pokłon (prostota) jest rodzajem pokory. Jeśli osoba jest zdominowana przez prostą komunikację, prostotę myślenia, pragnienia i wolicjonalną sferę, oznacza to, że zapewniona jest mu ochrona przed naruszeniami w nerkach.
  • Nadmierna duma z arogancją prowadzi do trwałych dolegliwości narządów nerkowych.
  • W łatwowiernych i naiwnych ludziach w tkankach nerek często występują stany zapalne o ostrym charakterze.
  • Wskaźnik szczerości w ludzkiej naturze jest zaangażowany w funkcjonowanie bez niepotrzebnego stresu i normalizacji tonu kanałów i naczyń nerkowych. Po zamknięciu zatory pojawiają się w funkcjach nerek. W rezultacie zaczyna się działanie nadnerczy, co powoduje wzrost ciśnienia.
  • Bliskość aspektu wolicjonalnego jest przyczyną nadciśnienia prawostronnego, aw bliskości procesów myślowych i blokowania tła emocjonalnego leży lewostronne nadciśnienie.
  • Zbyt wyzwolone zachowanie powoduje zmniejszenie napięcia nerek, co powoduje niepowodzenie w regulacji ciśnienia krwi w organizmie.
  • Zdolność do akceptowania aspektów wolicjonalnych innych osób lub poglądów innych ludzi nazywana jest podatnością na odwołanie. Ta jakość jest przyczyną dobrej odporności na różne choroby zakaźne nerek.
  • Nieufność powoduje proces autodestrukcji tkanki nerkowej.

  Powrót do spisu treści

  Psychosomatyka układu naczyniowego nerek

  Układ naczyń w nerkach jest zdrowy z delikatnymi i optymistycznymi cechami jednostki. Te charakterystyczne cechy manifestacji w sferze wolicjonalnej wpływają na zdrową funkcję naczyń prawego narządu. Na manifestację łagodnego i optymistycznego spojrzenia na życie ogólnie w procesach emocjonalnych i myślowych wpływa efektywna funkcjonalność lewego narządu. Twarde cechy charakteru zwiększają gęstość i kruchość naczyń nerkowych, a zbyt miękki charakter powoduje zbyt elastyczne naczynia, stymuluje chorobę nerek, powodując żylaki. Stały mrok jest aktywatorem obniżającym napięcie w naczyniach nerkowych, a nadmierny optymizm aktywuje hipertoniczność naczyń.

  Psychosomatyka miednicy nerkowej

  Miednica nerkowa jest zdrowa z cechami życzliwości, organizacji i cierpliwości. Złość na środowisko stymuluje rozwój przewlekłych procesów zakaźnych w miedniczce nerkowej. Strach przed ludźmi wywołuje ostre procesy. Ze względu na sztywność, nadciśnienie rozwija się w miednicy, a z letargiem ton zmniejsza się. Nadmierna cierpliwość powoduje nadmierne przeciążenie iz niecierpliwością pojawia się zaburzenie funkcji miedniczki nerkowej.

  Psychosomatyki moczowodów i pęcherza moczowego

  Zdrowie moczowodów i pęcherza zależy od przebaczenia, łagodności i łagodności emocji, myśli, rozmowy i pragnień. Skargi są przyczyną obniżenia odporności i na tym tle rozwijają się różne choroby zapalne moczowodów. Gniew prowokuje erozyjne procesy moczowodów. Skurcze są aktem arogancji, podczas gdy zmniejszenie tonu leży w przygnębieniu. Okrucieństwo powoduje zmniejszenie elastyczności moczowodów i pęcherza moczowego. Choroby z patologicznymi rozszerzeniami moczowodów są wynikiem łagodnej natury.

  Psychosomatyczne przypadki pojedynczej nerki

  Zdarzają się przypadki, gdy dana osoba nie ma jednej nerki, a odpowiedź na to pytanie w psychosomatyce należy do poprzednich żyć. Pod nieobecność lewego organu mówi się o ciężkich depresjach w procesach emocjonalnych lub umysłowych związanych z cechami charakteru, które nadają siłę narządom nerkowym. Podczas rozwoju embrionalnego struktura nerki nie występuje ze względu na pamięć cienkiego ciała. Ale nadmierny stres prowadzi do pojawienia się dwóch nerek.

  Jak pozbyć się patologii nerek za pomocą psychosomatów?

  Leczenie psychosomatyczne narządów nerkowych rozpoczyna się od szczegółowej analizy. Głównym leczeniem jest neutralizacja przyczyn źródłowych. Psychologowie uważają, że kamienie są wynikiem nadmiernej manifestacji złych, złych i nienawistnych emocji. Innym powodem powstawania kamieni w nerkach jest silny lęk przed przyszłością.

  Sposobem na wyleczenie psychosomatyki jest ponowna ocena poglądów na temat sytuacji i życia w ogóle, normalizacja relacji ze środowiskiem i środowiskiem oraz utrzymanie zdrowego stylu życia, nie tylko wprowadzanie zmian fizycznych, ale także psychologicznych. Eksperci doradzają zastosowanie metod głębokiej medytacji, a także poprawę poprzez czytanie książek i samokształcenie. Spędź dużo czasu w naturze.

  Zawsze musimy pamiętać, że powstawanie kamieni jest konsekwencją negatywnych emocji, podczas gdy trzymanie ich wewnątrz, zakrzepy energetyczne tworzą kamienie. Z tego powodu w psychosomatyce jednym z ważnych aspektów terapii w leczeniu powstawania kamieni jest otwarta rozmowa z ukochaną osobą lub terapia z pomocą psychologa. Główną zasadą jest otwartość i wyzwolenie z negatywnych cech w twoim życiu. Kiedy pozbędziesz się negatywnej wiązki energii, praca na oczyszczenie nerek i przywrócenie pożądanego zdrowia rozpocznie się automatycznie.

  Nerki: psychosomatyczne i przyczyny chorób, leczenie

  Psychosomatics to stosunkowo młoda nauka, powstała na początku XX wieku. Powstał na pograniczu medycyny i nauki duszy. Psychosomatics to sekcja psychologii, która bada związek między umysłem a ciałem. Statystyki wskazują, że wśród pacjentów wszystkich instytucji medycznych ponad 64% ma choroby psychosomatyczne. Psychosomatyka chorób nerek jest jedną z sekcji, w których młode studia naukowe.

  Wielu psychologów zajmuje się badaniami psychosomatycznymi nerek, z których każdy ma swój punkt widzenia. Dlatego nie ma jednej właściwej opinii, żadnego autorytetu najwyższej władzy. Problem pogarsza fakt, że psychosomatyka jest rozwijającą się nauką: nie ma solidnych dowodów naukowych wskazujących na naturalne związki przyczynowe umysłu i ciała, chociaż obserwacje zewnętrzne potwierdzają pewne hipotezy i przypuszczenia.

  Psychosomatyki choroby nerek

  Nerki to te organy, które mogą długo milczeć i nie ujawniać się, nawet podczas procesów zapalnych. Zespół bólowy w sparowanych narządach czasami nawet nie pojawia się wcale, a patologia występuje tylko w badaniach moczu i krwi.

  Występuje również przy wzburzeniu emocjonalnym. Długotrwałe wewnętrzne przeżycia, negatywne emocje i osobiste przesłanki są tym, co towarzyszy człowiekowi przez długi czas, ale nerki, które wpadły w „cel” czynników psychicznych, mogą nie oddać się.

  Psychologowie twierdzą, że choroby układu nerkowego są ściśle związane z niestabilną równowagą emocjonalną. Szczególnie często - z blokowaniem niedopuszczalnych emocji dla jednostki. Takie uczucia mogą zostać zablokowane z powodu niemożności ich manifestacji w konkretnej sytuacji lub rodzaju edukacji.

  Główną funkcją nerek - przydział końcowych produktów metabolizmu. Substancje te są symbolicznie postrzegane jako negatywne emocje, z którymi osoba nieprzyjemna radzi sobie. Tak więc, podobnie jak jego nosiciel, organy wydalnicze nie usuwają resztek metabolicznych - tak jak osoba nie usuwa zmysłów.

  Psychosomatyczne przyczyny poważnych chorób nerek

  Podstawą rozwoju chorób psychosomatycznych nerek, według ekspertów, są takie emocje:

  • głębokie rozczarowanie;
  • uczucie porażki;
  • nienawiść i gniew;
  • silna obraza;
  • wewnętrzna krytyka samego siebie;
  • zazdrość sukcesu ludzi wokół nich.

  Niektórzy psychologowie mają opinie na temat nerki. Właściwa nerka psychosomatyczna jest związana z życzeniami i wolą osoby, podczas gdy lewa jest związana ze stanem emocjonalnym.

  Patologie nerek są bezpośrednio związane z poczuciem toksyczności organizmu. Zatem zaburzenia układu wydalniczego mogą również pojawić się u matek, dla których niemowlę jest niepożądane. W tym przypadku matki czują, że ich dziecko zatruwa ich ciało.

  Odmiedniczkowe zapalenie nerek

  Odmiedniczkowe zapalenie nerek jest zapaleniem kanalików nerkowych. Najczęstszą przyczyną jest infekcja bakteryjna. Podczas zapalenia funkcja kanalików jest zaburzona, co usuwa wodę z organizmu. Ze względu na patologię obrzęki pojawiają się na ludzkim ciele.

  Z punktu widzenia psychosomatów odmiedniczkowe zapalenie nerek częściej występuje u osób, które nie są zaangażowane w swoją działalność. Pracując, nie czerpią przyjemności. Często ich zawód przynosi nie tylko irytację, ale także obrzydzenie.

  Według Louise Hay, psychosomatyczne nerki stają się zaognione, gdy negatywne postawy są wprowadzane do strumienia myśli. Tacy ludzie często krytykują samych siebie, są rozczarowani swoją pracą i sobą. Czują się przegrani.

  Kamienie

  Stałe formacje w nerkach są uważane za materialne skrzepy agresji, które tłumiły pacjenta. Kamienie symbolizują również koncentrację gniewu i frustracji. Kamienie stopniowo tworzą się z osadu - osad nieprzyjemny.

  Często kamicy moczowej towarzyszy kolka nerkowa. Ten stan jest związany z silnym niezadowoleniem z bliskich.

  Oprócz gniewu i agresji, kamienie mogą tworzyć ślad nieprzyjemnych wspomnień. Tak więc negatywne odciski w pamięci pozostawiają swój ślad w postaci kamieni i piasku.

  Zapalenie moczowodu

  Często zapalenie cewki moczowej rozwija się na tle istniejącego odmiedniczkowego zapalenia nerek lub kłębuszkowego zapalenia nerek. Z reguły nieprawidłowe działanie moczowodu jest spowodowane dwoma przyczynami:

  1. Niezadowolenie z partnera seksualnego lub gorycz dla całej płci przeciwnej - mizoginia lub nieporozumienie. Często klienci zwracają się do psychologa z towarzyszącym zapaleniem moczowodu. Zazwyczaj skarżą się na zachowanie swoich partnerów.
  2. Druga pozycja wiąże się z indywidualnymi cechami osobowości. Pacjenci z zapaleniem cewki moczowej nie wiedzą, jak wybaczyć. Tacy ludzie często mają w sobie zniewagę, przez długi czas bez wyzwalania negatywnych emocji. Często podczas psychoterapii klienci uczą się wybaczać i odpuszczać, co ostatecznie uwalnia gniew i cure jest wyleczone.

  Moczowód jest ściśle związany z pęcherzem moczowym. Tak więc zapalenie tego ostatniego, zapalenie pęcherza moczowego, często powstaje u ludzi, którzy nie mogą przekroczyć zasad własnego lub czyjegoś zachowania. Zapalenie pęcherza obserwuje się także u silnych ludzi, którzy pragną kontrolować innych, nie dając drugiej wolności słowa i zachowania.

  Zapalenie pęcherza u dzieci jest ustalone u dzieci, których matka ciągle wstydzi się przed innymi. Dziecko w takiej sytuacji czuje się doprowadzone do pozycji, z której nie może odejść. Dalsze zaszczepianie wstydu powoduje poczucie winy u takich dzieci.

  Inną przyczyną zapalenia pęcherza jest osłabienie i wysoka wrażliwość. Szczególnie ta luka wiąże się z poczuciem sukcesu i popularności. Dzieci lub dorośli stają się zbyt podatni na krytykę i osądy z zewnątrz.

  Naczynia nerkowe

  Przedłużony stres jest główną przyczyną zakłócenia funkcji naczyniowych narządów wydalniczych. Przewlekłe doświadczenia wewnętrzne stymulują aktywację systemów obronnych organizmu: ciało przechodzi w tryb „uderzenia” lub „biegu”. Jednym z mechanizmów stresu jest zwężenie naczyń, co prowadzi do upośledzenia przepływu krwi przez nerki i zwiększenia całkowitego ciśnienia krwi.

  Gdy przepływ krwi zostaje zaburzony w nerkach, aktywowany jest system błędnego koła. Narządy te zaczynają wydzielać substancje, które dodatkowo zawężają nie tylko lokalne naczynia, ale także całe ciało. Tak więc stres nie tylko prowadzi do dysfunkcji lokalnych naczyń, ale także rozwija nadciśnienie.

  Niektórzy psychologowie obserwują związek między pewnymi cechami osobowości a stanem naczyń. Eksperci twierdzą, że u miękkich i podejrzanych ludzi tętnice w nerkach są elastyczne, a u osób z cięższymi kanałami krwi stają się gęstsze, a następnie kruche.

  Psychosomatyczne leczenie nerek

  Pomimo faktu, że choroba nerek może pojawić się na tle niestabilnych nerwów lub cech osobistych osoby, nikt nie odwołał tradycyjnego leczenia. W leczeniu takich patologii stosuje się zintegrowane podejście - psychoterapię i odbiór odpowiednich środków.

  Określone taktyki leczenia określa się po otrzymaniu wyników badań moczu i krwi oraz innych instrumentalnych metod badania: diagnostyka USG, urografia, cystografia, a czasami biopsja.

  Często zapalenie narządów wydalniczych ma charakter bakteryjny. Oznacza to, że leczenie obejmuje środki przeciwbakteryjne, leki przeciwzapalne i korektę diety.

  Jak leczyć nerki w domu

  Warunki domowe są pokazane, jeśli pozwala na to stan pacjenta, a przebieg choroby nie jest poważny, maksimum jest średnie. W innych przypadkach, jak wskazano kamicę moczową, hospitalizacja i leczenie chirurgiczne. W każdym razie leczenie domowe wymaga porady lekarza.

  W trakcie leczenia odmiedniczkowego zapalenia nerek stosuje się antybiotyki, intensywne picie i dietę. W przypadku kamieni nerkowych głównym zadaniem jest korekta diety.

  Psychoterapia

  Z pomocą psychoterapii klient osiąga wewnętrzną równowagę i stabilność emocjonalną. Podczas sesji pacjenci uczą się „czuć” swoje ciało, pracować z wewnętrznymi impulsami, być świadomi ukrytych emocji i prawidłowo je uwalniać.

  Na kursach psychoterapeutycznych ludzie uczą się komunikować z bliskimi, znaleźć podejście do nich. Po leczeniu psychologicznym klienci osiągają poczucie równowagi, osiągają remisję i są wyleczeni z choroby nerek.

  Autor artykułu: Pavel Y. Dubrovny, psycholog medyczny

  Lepki mocz

  Jak przygotować się do USG narządów jamy brzusznej. Czy muszę przyjmować lekarstwa i stosować dietę.